Motioner till föreningsstämma tisdag den 23 april 2024

Motioner till föreningsstämma tisdag den 23 april 2024

Stämman hålls tisdagen den 23:e april 2024 i Corem meeting AB – Solna Gate, Hemvärnsgatan 9 i Solna med start kl. 18:30 (kaffe och kaka från 18:00).

Styrelsen kommer att dela ut allt underlag inför stämman senast den 8:e april. Underlaget består av dagordning, blankett för fullmakt, årsredovisning inkluderat verksamhets- och revisionsberättelse för 2023, inkomna motioner med svar med mera.

Stämman är ett utmärkt sätt för dig som medlem i föreningen att göra din röst hörd i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.

Motioner från våra medlemmar inför stämman

Du som medlem i föreningen har möjlighet att lämna motioner fram till fredag den 15:a mars 2024 till styrelsen. Motionerna kommer sedan behandlas på föreningsstämman.

Ladda ner: Mall till motion för föreningsstämman.

Såhär skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Beskriv utförligt vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn och lägenhetsnummer (de tre sista siffrorna på ytterdörren).
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen, via mail (info@brfjungfrudansen1.se), i brevlådan till styrelseexpeditionen, lägenhet 033 som återfinns i port 3, UK eller via post till adressen:

Brf Jungfrudansen 1
Jungfrudansen 3, UK
171 50 Solna