Påminnelse om smörjning av fönster och balkongdörr

Påminnelse om smörjning av fönster och balkongdörr

Kära medlemmar,

Styrelsen vill meddela er att det är dags för den årliga underhållsåtgärden av fönster och balkongdörrar i vår förening. För att säkerställa optimal funktion och lång livslängd är det viktigt att beslagen regelbundet smörjs och kontrolleras.

Vi uppmanar alla medlemmar att utföra följande underhållsåtgärder:

 1. Smörjning av beslag:
  • Beslag, tätlister och gångjärn bör smörjas minst en gång per år.
  • Rengöring och smörjning av beslagen är avgörande för att säkerställa smidig öppning och stängning samt för att förebygga slitage.
 2. Kontroll av beslagen:
  • Gör en årlig kontroll av beslagen för att säkerställa att de är hela och rena.
  • Vid behov bör beslagen repareras eller bytas ut för att bibehålla säkerheten och funktionaliteten.
 3. Särskild omsorg för öppna fönster/balkongdörrar:
  • Om fönster och balkongdörr ofta står öppna, rekommenderar vi extra uppmärksamhet.
  • Rengör och smörj beslagen oftare för att säkerställa optimal funktion och undvika att de blir tröga eller hakar upp.

Ett välunderhållet fönster och balkongdörr inte bara förlänger livslängden utan bidrar även till ökad energieffektivitet och minskar risken för oönskade läckage.

För ytterligare information och detaljerade instruktioner, besök föreningens hemsida på följande webbadress: https://brfjungfrudansen1.se/fastigheten/fonster/

Tack för er medverkan i att bevara vårt gemensamma boende i bästa möjliga skick. Om ni har några frågor eller behöver ytterligare information är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för BRF Jungfrudansen 1