Hissar och trapphus

Hissar

Eftersom våra hissdörrar går så nära golvet händer det ibland under vintertid att grus hindrar att hissdörren stängs ordentligt. Kolla detta innan du larmar hissmontör om att hissen stannat. Om hissen stannat och du inte vet anledning, ring hissjouren, Kone 0771-500000.

Cykelrum

Totalt finns fyra cykelrum och dessa finns i port 3, port 9 och mellan port 11 och 13 samt i port 15.

Barnvagnsrum

I varje varje port finns ett barnvagnsrum. Kontakta styrelsen på info@brfjungfrudansen1.se om du vill ha nyckel dit.

Trapphus och brandskydd

Cyklar, barnvagnar, leksaker, möbler, skohylla/skor  och andra foremål får enligt lag (LSO 2003:778) inte ställas i entréer, trapphus eller loftgångar. Det är fastighetsägarens ansvar att lagen efterlevs. Soppåsar får inte ens tillfälligt ställas utanför dörren. De ska lämnas på anvisad plats. Dessutom utgör dessa föremål en brandfara och hindrar exempelvis städningen. En brand där kan bli förödande. Därför ska trapphuset hållas fritt från brännbart material. Det ska också hållas fritt från sådant som kan vara i vägen vid en utrymning.

Ställ inget brännbart i trapphuset

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

Rullatorn kan få stå

Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all förvaring. om praktiska förvaringsalternativ inte kan uppbringas, kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset, under förutsättning att det inte hindrar eller försvårar en utrymning. Exempel på sådant är rullatorer, barnvagnschassier och postboxar. Vid tveksamma fall är det räddningstjänsten som bedömer vad som ar acceptabelt. Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset är ju också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.