Avfallshantering

Hushållssopor

I sopsugen slängs inget annat än hushållssopor d.v.s. inte mat eller elektronik med mera.

Tidningsåtervinning

På gården finns grå behållare för tidningsinsamling.

Kompostering

Solna kommun är ansvariga för den kompostbehållare som finns utanför port 7. Vid problem med kompostbehållaren kontakta Solnas avfallskommunikatör, mer information finns på Solna stads hemsida.

Matavfallspåsar går att hämta utanför Hemköp i Huvudsta centrum.

Grovsopor

En container beställs två gånger per år där medlemmar och hyresgäster kan slänga grovsopor. Första containern kom till oss i januari 2019, fortsättningsvis kommer dessa beställas en gång på våren och en gång på hösten, antagligen i mars och september.

Information om exakta datum kommer sättas upp på anslagstavlorna minst två veckor innan container kommer.
Tidigare fanns grovsoprum vilka tyvärr missköttes och ledde till en för stor kostnad för föreningen så dessa hålls nu stängda.

Källsortering

En mindre återvinningsstation för källsortering av ex plast, papper, glas, batterier finns på Jungfrudansen (vid busshållplatsen Jungfrudansen). Solna stad har en mobil miljöstation, läs mer här.