Fastighetsrenovering

Genomfört och planerat underhåll

Föreningen följer en underhållsplan, som första gången redovisades under april 2007.
Underhållsplanen uppdateras löpande och hittas här.

Planerade/pågående åtgärderÅrtal
Sopsug2022–2024
Hissbyte2023-2025
Genomförda åtgärderÅrtal
Uppgradering av fibernät (Tele2)2023-2024
Digitala anslagstavlor2023-2024
Automatiska dörröppnare entréer2023
Utökning av solcellspaneler2022-2023
Radonmätning och radonsanering2019–2022
Ny energideklaration2022
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)2022
Nya cykelställ och aptuslås (cykelrummen)2022
Byte av samtliga fönster och balkongdörrar2021–2022
Installering av solceller på taket2021–2022
Byte av elcentraler2021
Byte av undercentral2020
Gruppavtal med Tele22020
Kanalrensning av ventilation2019
Uppdatering av aptussystemet 2019
Spolning och rensning av stammar2019
Ny energideklaration2018
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)2018
Omläggning av takpapp samt nya krönlister2018
Byte till LED-belysning i källarförrådsgångar2016–2017
Plantering av nya buskar längs stödmuren 2017
Tilläggsisolerat undertaket med lösull 2017
* Byggande av stödmur och plana ut gräsmattan
* Plantering av buskar längs muren och nya rönnar på gräsmattan
* Byggande av staket runt tidningskärlen
2015
Målning av portar och korridorer 2014
Byte av belysning till LED-belysning (Light Emitting Diode)
vid entréportar och korridorer
2013–2014
Bättre belysning på fastighetens baksida2012
Systematiskt brandskyddsarbete2011–2012
Korridorrenovering, övre och undre källare (ÖK/UK)2011–2014
Taktäckning av pergolor vid entréportarna2011–2012
Byggande av förrådshus för utemöbler och redskap2010
Installering av biogassystem (projekt av Solna kommun)2009
Införande av övernattningsrum för de boende2009
Asfaltering av gångväg på baksidan av fastigheten2009
Radonmätning2009–2015
Installering av ballofixer (avstängning till stammarna)2008–2013
Stamspolning2008
Driftsättning Aptus portsystem och tvättstugebokning2007–2010
Installering av ny ventilation2007–2008