Brandskydd och säkerhet

Om föreningens brandskyddsarbete

Alla som bor eller arbetar i föreningens fastighet ska känna sig trygga genom att känna till sitt eget ansvar att förebygga uppkomsten av en brand, veta vad man gör vid en brand och veta vilka regler som föreningen bestämt.

Föreningen ska se till att utrustning för brandsläckning och livräddning vid brand finns i skälig omfattning. Fastighetens brandskydd ska kontrolleras med jämna intervaller. Brandcellsindelningen ska hållas intakt och brandskyddsanordningar ska hållas i bra skick.

Brandskydd och utrymningsvägar i fastigheten

  • Rökluckor finns i varje trapphus. Det finns även markbelägna luckor för att kunna vädra ut brandgaser från utrymmen i övre och undre källare.
  • Ett brand- och utrymningslarm finns i tvättstugan samt en brandsläckare.
  • Samtliga dörrar i korridorer och trapphus får ej vara uppställda(endast tillfälligt) eftersom att de ska förhindra att en eventuell brand och brandgaser sprids.
  • Trapphus och korridorer är utrymningsvägar som är vägen ut för dig. Dessa får ej blockeras och ska vara fria från brännbart material och lösa föremål (barnvagnar etc.). Dels för att förhindra en anlagd brand och dels för att ge tillträde för räddningstjänst, ambulanspersonal och polis.

Brandskydd i din lägenhet och i ditt förråd

  • Alla lägenheter är skyldiga att ha en fungerande brandvarnare. Föreningen står för brandvarnare till både hyreslägenheter och bostadsrättshavare men inte för montage/underhåll. Dessa delas ut vart tionde år. Alla bör ha en egen brandsläckare (tips: kan köpas via försäkringsbolag, brandskyddsföretag).
  • Brandfarliga varor får inte förvaras i källarförråden. I lägenheten och på balkongen får man förvara en begränsad mängd.
  • Alla lägenheter är byggda så att det tar minst 60min för en brand att sprida sig från en lägenhet till nästa lägenhet. Det förutsätter att dörren ut till trapphuset är stängd. Stanna i lägenheten om det är brandrök i trapphuset och invänta räddningstjänsten.

Länkar