Styrelsen

Årets styrelse (2024) – Från vänster: Martin Svensson, Danielle Tholander, Anton Green, Ellinor Johansson, Leif Tano, Nichola Prom, Sara Haile och Freddie Johansson (saknas på bild).

Aktuell styrelse

Styrelsen har till uppgift att handlägga alla praktiska frågor som rör förvaltningen av bostadsrättsföreningen, utom sådana som enligt stadgarna eller bostadsrättslagen ska avgöras av föreningsstämman.

Sedan extra föreningsstämma 2024-04-23 har styrelsen haft följande sammansättning:

NamnRollFr.o.mT.o.m.
Leif TanoOrdförande2019-03-092026-05-19
Nichola PromVice ordf./sekreterare2020-08-262025-05-20
Ellinor JohanssonKassör2023-08-152025-05-20
Martin SvenssonLedamot2023-08-152025-05-20
Sara HaileLedamot2023-04-252025-05-20
Freddie JohanssonLedamot2024-04-232025-05-20
Anton GreenSuppleant2022-04-262025-05-20
Danielle TholanderSuppleant2023-04-252025-05-20

Brf Jungfrudansen 1
Jungfrudansen 3, UK
171 50 Solna

Bankgiro: 5342-7381
Organisationsnummer: 769611-8566

Telefon till styrelsen: 073-079 34 42
E-post: info@brfjungfrudansen1.se

Valberedning

Valberedningen består av Britta Zaar Nyman, Anders Karlsson och Lars Lindström.

Revisor

Martin Rana, Parameter Revision AB, föreningsvald ordinarie.