Bostadsrätt

Ägande

Brf Jungfrudansen 1 är en fristående bostadsrättsförening och vi som bor i bostadsrätt är delägare i denna förening, det betyder att du och alla andra äger och förvaltar husen och marken gemensamt. Det gör också att vi är mer eller mindre beroende av varandra. Vi har alla olika levnadssätt och vanor, det gäller därför att kunna samarbeta, ta hänsyn till och acceptera varandra. En positiv grundsyn är en bra start.

Ansvar

När det gäller boendet i en bostadsrättsförening och underhållsansvaret för den egna lägenheten styrs detta av föreningens ordningsregler, stadgar samt bostadsrättslagen.

Påverkan

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka verksamheten, bland annat genom att delta vid årsstämman, lämna motioner till stämman och genom att lämna förändringsförslag till styrelsen.

Avgiften för boendet beror i hög grad på hur mycket vi måste betala för t.ex. vatten, värme, el, reparationer, vattenskador och sophantering. Därför är det viktigt att vi alla tänker på att värna om och vårda vår gemensamma förening.

Ombyggnad

Som bostadsrättsinnehavare bekostar ni själv reparationer och förbättringar på det som finns inuti lägenheten. Det gäller exempelvis kylskåp, spis och andra vitvaror, golv, väggar, tak, fönster och dörrar.

Du får dock inte göra stora förändringar i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Det är inte tillåtet att på eget bevåg riva eller flytta väggar eller göra andra mera ingripande förändringar utan tillstånd. Även förändring av balkong kräver särskilt tillstånd.
Mer information kring ombyggnationer finns under trivselregler.

Föreningen är ansluten till Fastighetsägarna, som varje år ger ut ett förmånskort. Du kan t.ex. köpa vitvaror smidigt genom Fastighetsägarna. Vill du ha ett förmånskort eller få mer information, se Fastighetsägarnas hemsida.