Underhållsplan

Därför behövs en bra underhållsplan

Att ha en bra, uppdaterad underhållsplan är nyckeln till ett väl fungerande underhåll av föreningens fastighet – både på lång och kort sikt. Den ger också en bas för en långsiktig budget och rätt nivå på månadsavgifterna.

Alla bostadsrättsföreningar är unika, men har ändå det gemensamt att styrelserna förvaltar stora värden i form av fastigheterna. Dessa behöver underhållas och skötas om, oavsett när de uppfördes och på vilket sätt.

Underhåll av fastigheten kan delas upp i löpande reparationer av oförutsedda fel och i planerat underhåll. Det senare är underhållsåtgärder som är förutsägbara till omfattning, kostnad och tidpunkt. Ett bra verktyg för att strukturera det planerade underhållet är föreningens underhållsplan.

Tekniska fördelar

Med en underhållsplan får föreningen koll på det underhåll som ligger framåt i tiden och kan då:

  • Upprätthålla och utveckla fastighetens värde.
  • Göra åtgärderna mer kostnadseffektivt genom exempelvis samordning av liknande underhåll.

Ekonomiska fördelar

En underhållsplan ger:

  • Underlag för ekonomisk planering.
  • Hjälp att sätta rätt årsavgift, det som många kallar månadsavgifter, över tid.
  • Underlag till bankerna som vill se er underhållsplan om ni söker lån.

Ger långsiktighet

  • En uppdaterad underhållsplan skapar kontinuitet när styrelser kommer och går. Den ger information om vad som är gjort och vad som ligger i planen framöver, både på lång och kort sikt.

För brf Jungfrudansen 1 senast upprättade underhållsplan, se här.