Skadedjur/ohyra

Kontakta alltid Anticimex vid upptäckten av skadedjur och diskutera eventuell åtgärd direkt med dom så att saneringsföretaget kan bekämpa ohyran i din lägenhet och förhindra att den går vidare i byggnaden.

Föreningen har avtal med Anticimex genom sitt försäkringsbolag IF Skadeförsäkring och kostnaden för sanering står försäkringsbolaget för.

För att fånga små kryp kan tejp användas så att besiktningsmannen kan bestämma art på djur som upptäckts. Meddela gärna styrelsen vid saneringsåtgärd så bedömning om information till övriga boende behöver göras.