Parkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser och det är inte tillåtet att parkera på föreningens mark. Det finns dock möjlighet till boendeparkering på gatorna runt omkring.

För att få boendeparkeringstillstånd kontaktar ni Solna Stad via deras hemsida där ansökningsblanketter återfinns avseende digitala boendeparkeringstillstånd: Boende­parkering

Boendeparkering innebär att ni som är folkbokförd i Solna kan parkera er egen bil eller tjänstebil till lägre kostnad på avsedda parkeringsplatser för boende. Med bil som ni står som ägare till och biljett parkerar ni på gator markerade med tilläggstavlan Boende Solna.