Historia

Jungfrudansen och Huvudsta har en lång historia

”Noanamn”

Jungfrudansen är ett s k ”noanamn”, ett täcknamn som ersätter det riktiga namnet. Det ansågs av många som för farligt att uttala. Vid Bällstavikens strand hade till exempel många sett älvorna dansa, men detta vågade man inte tala högt om. Istället sade man ”jungfrudansen”.

I Finlands svenskbygder finns flera urgamla stensättningar i form av labyrinter som också kallas ”jungfrudanser”. Kanske har Jungfrudansen också haft en sådan labyrint som försvunnit? Urgammalt är i alla händelser namnet, en påminnelse om vår hedniska forntid.

”Mördarslottet”

Huvudsta gamla slott uppfördes vid mitten av 1750-talet av Anders Plomgren som herrgårdens fest- och gästhus. För att betona karaktären av förnäm gästbyggnad låg den upphöjd på en terrass, avskild från flyglarna som var gårdens vardagsbostäder. Huset kallas också ”Mördarslottet” eftersom det enligt traditionen var i detta hus som greve Claes Horn tillsammans med Jacob Anckarström, Ribbing och Pechlin 1792 planerade mordet på Gustav III.

Huset flyttades 1834 till sitt nuvarande läge i en lövskogssluttning väster om gården och inreddes till bostad för fyra familjer och beboddes framöver av tjänstefolk. Det mesta av byggnadens påkostade inredning försvann, medan exteriören med fönster och dörrar och elegant profilerade foder lämnades i stort orörd.

Stenbrott

Jungfrudansen användes under åren 1866-1884 som stenbrott. Kapten J.A. Berg exporterade huggen kant- och gatusten till England. I hans arbetsstyrka ingick ett 60-tal straffångar från Långholmen.

År 1875 förvärvades stenbrottet av Stockholms stad.

Huvudstagraniten levererades bland annat till Riksdagshuset, Riksbankshuset Nordiska Museet, Huvudsta ridskola och Norra krematoriet.

Stenen har även användts för gravvårdar. Omkring 200 stenhuggare arbetade i Stockholms Stads stenbrott.

År 1867 inträffade en katastrof! Till följd av ett stort ras försvann 200 tunnland mark ut i Ulvsundasjön.

Huvudsta Gård

Huvudsta gård har anor som sträcker sig tillbaka till vikingatiden. Sitt nuvarande läge fick gården under senare hälften av 1600-talet, och de båda flyglarna liksom gamla slottet tillkom på 1750-talet. Gamla slottet flyttades 1834 ca 300 meter åt nordväst och Huvudsta fick en ny huvudbyggnad. Den uppfördes på uppdrag av den dåvarande ryske ambassadören Peter van Suchtelen och ritades av det ryska sändebudet L. Potocki. Den tre våningar höga huvudbyggnaden i empirestil har enkla strama former och kröns av en stor lanternin med balustrad. En rolig och för ryssarna tidstypisk detalj är de små runda stenarna som är fastsatta i putsen på bottenvåningens ytterväggar. Flyglarna hade ursprungligen träfasader, men de reveterades i slutet av 1800-talet för att harmoniera med huvudbyggnaden. Huvudsta Gård byggt 1836. ”Mördarslottet” (Gamla Hufvudsta Slott) är av trä och ligger ca 900 meter från denna byggnad.

Dansbana

Efter sekelskiftet blev Jungfrudansen ett populärt utflyktsmål som kunde nås med ångbåt under sommarhalvåret. Många uppskattade dess utedansbana.