Aptus – föreningens portsystem

Med Aptusbrickor kan boende komma in i fastigheten, boka/öppna tvättstugan samt boka/öppna föreningens övernattningslägenhet.

Du kan släppa in besökare via din telefon. För att låsa upp porten svarar du på föreningens porttelefonnummer 073-718 65 47, kommunicerar med besökaren och trycker in 5:an eller stjärna på din telefon. För användarmanual, se Manual.

Tvättstugan och Övernattningslägenheten kan bokas antingen via Aptusportalen eller med Aptusbrickan via bokningstavlan till vänster om ingången till tvättstugan.

Alla frågor rörande Aptusbrickor (nya/fler brickor, blockering av borttappad/stulen bricka) hanteras av Låspunkten AB.

Låspunkten AB
Adress: Landsvägen 57, 172 65 Sundbyberg
Telefonnummer: 08-28 40 01
Email: info@laspunkten.se
Hemsida: Låspunkten AB
Kollektivtrafik: Sundbyberg

Ordinarie öppettider
Måndag – Torsdag 08:00-17:00
Fredag 08:00-15:00
Stängt Lör – Sön

Varje bostadsinnehavare ansvarar för sina egna brickor och betalar själv den kostnad det kan medföra för att få ut nya brickor. OBS! Om man ska göra en ny bricka är det viktigt att man kan legitimera sig, veta sitt lägenhetsnummer (de tre sista siffrorna som står på din ytterdörr) samt veta vilket telefonnummer som eventuellt är kopplat till porttelefonen. 

Bokning via Internet och Aptus Home

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

 • Boka tvättstugan eller övernattningslägenheten via Internet eller appen Aptus Home.
 • Appen Aptus Home hämtas på Appstore eller Google Play
 • Boka via kategorier för att enkelt välja vad som skall bokas.

Starta Appen eller en web-browser t.ex. Internet Explorer

 • Ange ditt Användarnamn och lösenord (se sista sidan)
 • Klicka på logga in.
 • Klicka nu på Inställningar
 • Ändra nu ditt lösenord (minst 5 tecken)
 • Registrera en e-postadress (behövs ifall du glömmer ditt lösenord)
 • Klicka nu på Boka.
 • Klicka på ny bokning (+)
 • Klicka nu på den kategorin du vill boka.
 • Klicka nu på det datum som motsvarar det pass du vill boka.
 • Klicka nu på det datum och tid som motsvarar det pass du vill boka.
 • ”+” = Ledigt pass
 • ”-” = Upptaget pass
 • Ett meddelande visas på skärmen att passet bokas.
 • Här ser du nu vilka pass du har bokat.
 • Klicka på boka för att göra 1 ny bokning eller avboka ett redan bokat pass.
 • För att avboka ett pass, klicka på passet.
 • Välj Avboka för att avboka passet, välj Avbryt för att återgå.
 • När du är klar klicka på Logga ut

Inloggningsuppgifter för Brf Jungfrudansen 1

 • Användarnamn: De tre sista siffrorna som står på din ytterdörrs överkant (föreningens interna lägenhetsnumrering)
 • Lösenord: De tre sista siffrorna som står på din ytterdörrs överkant (föreningens interna lägenhetsnumrering) vid första inloggningen. Sedan ombeds du att byta lösenordet ”första” gången som du loggar in.

Automatisk dörröppnare

För samtliga entréportar på framsidan och baksidan av fastigheterna har det installerats automatiska dörröppnare.

De automatiska dörröppnarna fungerar enligt följande:

 • För att komma in använder din aptusbricka i passersystemet så öppnas dörren automatiskt.
 • För att komma ut kan du trycka på armbågskontakten på väggen så öppnas dörren automatiskt.
 • Entréporten kan även öppnas manuellt, från insidan med låsvredet. 

Ni som har fått en fjärrkontroll via bostadsanpassningen kommer därför inte längre att varken kunna eller behöva använda den för att öppna porten.

Dörren står öppen så länge du befinner dig i dörröppningens område, det finns en sensor som känner av om det är något hinder i vägen. Detta för att undvika klämolyckor. De automatiska dörröppnarna är tänkt att underlätta när man kommer med barnvagn, rollator, matkassar etc.

I samtliga fall när du valt att låta dörren öppnas automatiskt ska du inte hjälpa till för då kan automatiken skadas.

Vid ändringar av namn eller telefonnummer i portsystemet skickas förfrågan till:
info@brfjungfrudansen1.se