Föreningsstämma

Föreningens årsstämma är vägen för dig som är medlem i Brf Jungfrudansen 1 att utöva ditt inflytande. Stämman innehåller vanligen bokslut och val av styrelse, men kan också innehålla andra frågor av större betydelse samt omröstningar.

Vi har föreningsstämma en gång per år i april. Kallelse och material skickas ut till alla medlemmar senast 14 dagar innan mötet. Du hittar också aktuellt datum här på hemsidan.

Generella regler för stämman

Du kan som medlem komma med ett eller flera förslag till föreningsstämman. Dessa kallas för motioner. En motion behandlas på föreningsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Så här skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen, via mejl eller i styrelsens brevlåda på vår expedition i lägenhet 033 i port 3 UK.

Ladda ner: Mall till motion för föreningsstämman

För att styrelsen ska hinna gå igenom din motion före föreningsstämman måste den lämnas senast den 31 mars.

Fullmakt

Nedan hittar du en fullmakt du ska använda ifall du inte kan deltaga i föreningsstämman, men vill att någon annan ska rösta å dina vägnar.

Extrastämma

En extrastämma kan hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då det skriftligen begärs av en revisor eller minst 10 % av samtliga röstberättigade. På extrastämman får enbart beslut fattas i ärenden som angivits i kallelsen.