Solceller

En hållbar förening och investering för framtiden

Brf Jungfrudansen 1 har installerat 528 stycken solcellspaneler fördelat på föreningens två fastigheter. Solcellsanläggning sattes i drift den 23 juni 2021. Till detta har nya el centraler installerats samt att föreningen investerat i batterilagringsenheter för att lagra den el som solcellerna producerar. Under 2022 har solcellsanläggningen producerats 183 407 kWh (86 180 kWh) vilket motsvarar 37,5% (14,6%) av föreningens faktiska (totala) elförbrukning som uppgick till 488 755 kWh (588 912 kWh).

  • Installerad effekt: 83 kW i fastighet (port 1–5) och 115 kW i fastighet (port 7–15), d.v.s. totalt 198 kW.
  • Antal paneler: 222 paneler á 375 watt i fastighet (port 1–5) och 306 paneler á 375 watt i fastighet (port 7–15), d.v.s. totalt 528 paneler.
  • Växelriktare: Två Huwaei 36 kW, en Huwaei 100 kW 1400VAC, 1000VDC, Appkommunikation
  • Yta med solceller: 1 029 m2
  • Årlig produktion: 177 542 kWh (beräknad)
  • Investeringskostnad: 4,782 miljoner kronor
  • Finansiering: 100 % av finansieringskostnaden har tagits från eget kapital, observera att investeringen inte föranlett någon avgiftshöjning för föreningen.

Mer info hittar du i en i en intervju med föreningens dåvarande Ordförande, Lars Lindström i april 2021.

Fördelar med solenergi

1. Energi, även när det är molnigt 

Med solpaneler genererar vi elektricitet från solenergi. Solpanelerna kan till och med producera elektricitet under molniga dagar, därför har de alltså inget behov av direkt solljus. Solpanelerna använder nämligen energin från solen och inte värmeenergin.

Det fungerar som så att en växelriktare omvandlar energin till 230V växelström. Växelriktaren kopplas in i fastighetens vanliga växelcentraler och på så vis kan strömmen användas till hushållen. Om vi producerar mer el än vi använder exporteras den tillbaka till nätet och kan istället användas under natten eller under tillfällen då vi använder mer energi än vi genererar.

2. Underhållsfri

Solpaneler behöver näst intill inget underhåll. Det enda skulle vara om det råkar komma smuts eller löv på dem och då är det bara att borsta av det. Panelernas effektgaranti är vanligtvis på 25 år och växelriktarens garanti mellan 5–10 år, om det skulle vara något som skulle behöva bytas ut är det inverteraren som konverterar likström till växelström, vilket brukar vara efter en period på 10–15 år.

Det är viktigt att poängtera att systemet bör undersökas var 4-7:e år. Det rekommenderas också att föreningen frågar sin installatör om de särskilda underhållskraven för just vårt system.

3. En sann miljövän

Förutom att spara energi med ett solsystem, så blir vi en god miljövän och minska vår miljöpåverkan. Solenergin avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Det finns nästan inga gifter som frigörs i miljön medan vi använder solel för att möta våra energibehov.

Installationen och produktion av solsystemen är förvisso förknippade med vissa utsläpp, men de är av mycket mindre betydelse än andra alternativ som finns inom energisektorn.

4. Egen elproduktion

Vid val och implementering av solenergi genererar vi egen elektricitet. Detta innebär att vi inte kommer att påverkas av de förväntat stigande elpriserna. Många bostadsrättsföreningar i Sverige har utrymme på taket för tillräckligt med solceller för att producera solenergi som täcker energibehovet under sommarmånaderna.

Under vintern när solinstrålningen – eller insolationen som det också heter – är lägre, produceras dagligen endast en sjundedel av den energi som kan produceras under en sommardag, vilket gör att vi då behöver köpa in el från det allmänna nätet.

Solkartan

Solkartan visar solinstrålning på tak i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått. Rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena. För mer detaljerad information, se Energirådgivningen.

Brf Jungfrudansen 1
Fastighet 1 (port 1, 3, och 5)
Fastighet 2 (port 7, 9, 11, 13 och 15)