Nordstaden Stockholm AB

Bostadsrättsföreningen drivs som en egen ekonomisk förening vilket innebär att vi har möjlighet att på egen hand kunna styra föreningens inkomster och utgifter. Det ger oss bl.a. möjligheten att hålla månadsavgifterna nere, men detta är dock endast möjligt om alla i föreningen ställer upp och hjälper till. Mycket av det arbete som utförs i föreningen görs också med frivilliga insatser just för att kunna hålla utgifterna nere. Vissa uppgifter har föreningen dock valt att inte förvalta själva eftersom det kräver specialkunskaper eller på andra sätt inte kan hanteras av föreningens medlemmar.

Ekonomisk förvaltning

Nordstaden Stockholm AB (Nordstaden) sköter föreningens ekonomiska förvaltning. De bistår med månadsvis rapportering om föreningens resultat och gör bokslut. Det är även Nordstaden som hanterar medlemmarnas månadsavgiftsinbetalningar och hyresgästernas hyrinbetalningar.

Nordstaden ansvarar för följande:

  • Löpande redovisning
  • Upprättande av budget
  • Upprättande av årsredovisning
  • Upprättande av inkomstdeklaration
  • Upprättande av kontrolluppgifter för de medlemmar som säljer sin bostad
  • Medlemsförteckning
  • Lägenhetsförteckning innefattande uppgift om pantsättning på respektive bostadsrätt

Boendesupport

Hemsida: www.nordstaden.se
E-post: kundstjanst@nordstaden.se
Telefon: 08-32 40 60
Telefontider måndag-fredag mellan 07:00-16:00.

Felanmälan kan även göras enligt anslag i trapphuset.

Fakturor

Brf Jungfrudansen 1
c/o Nordstaden
Storgatan 45
171 52 Solna