Cykelrum

Ordningsregler för cykelrummen

Totalt finns fyra cykelrum och dessa finns i port 3, port 9 och mellan port 11 och 13 samt i port 15.

Följande regler gäller vid förvaring av cyklar i cykelrummen

1. Cykelrummen är endast avsedda för 2-hjuliga cyklar. OBS! Inga cykelkärror, barnvagnar, pulkor, snowracers eller liknande får förvaras i cykelrummen. Dessa ska förvaras på annan plats, förslagsvis i ens eget källarförråd eller i bostaden.

2. Cyklar ska vara parkerade i cykelställen. Det är ej tillåtet att ställa cyklar i gången eller längs väggen i cykelrummen. Utrymmen utan cykelställ ska vara fria då det ska vara lätt att ta sig in och ut med cykeln. Om det är fullt i samtliga cykelställ, vänligen placera cykeln i något av de andra cykelrummen.

3. Cyklar får inte låsas fast i reglar, stolpar eller annan fast del av cykelrummet.

4. Den som använder cykel ofta och/eller har svårighet att lyfta upp sin cykel på cykelställets övre plan får gärna placera sin cykel på cykelställets nedre plan.

5. Om du använder din cykel sällan, vänligen placera cykeln på cykelställets övre plan.

6. Cykelrummet får givetvis användas för cykelvård etc., dock ej tvätt med rinnande vatten. Glöm inte att plocka upp eventuella reservdelar och göra rent efter dig på golvet. Servicestationer med cykelpump och verktyg finns att tillgå i cykelrummen i port 3 och port 9–11.

7. Flera cyklar får inte låsas ihop med gemensam låsanordning.

8. Cyklar och andra objekt i rummen ska vara i aktivt bruk. Cykelrummen ska ej vara en förvaring för gamla eller trasiga cyklar.

9. Brf Jungfrudansen 1 ansvarar inte för cyklar som förvaras i cykelrummen.

10. Cykelrensning kommer ske årligen och det är den enskildes ansvar att vara uppmärksam på information när det annonseras. Cyklar som inte markerats av ägaren kommer att flyttas från cykelrummen och anmälas till polisens hittegods som upphittade. Om polisen inte fått förfrågan om saknad cykel inom 3 månader kommer flyttade cyklar att avvecklas på lämpligt sätt. Kontakta styrelsen omgående om din cykel flyttas enligt ovanstående.

11. Kontrollera att dörren går i lås ordentligt när du lämnar cykelrummet.

Stor och liten servicestation

Den stora servicestationen finns i cykelrummet i port 3 och
den lilla servicestationen finns i cykelrummet i port 9. 

I den stora servicestationen kan du göra följande

2. Följande verktyg finns att tillgå för service av din cykel:

  • 1 st. Muc-off borste
  • 1 st. Bondhus Gorilla Grip Sex kantsnyckelsats 2-8mm
  • 1 st. Skiftnyckel Bahco Ergo
  • 2 st. Däckspakar (byte av däck)
  • 1 st. spårskruvmejsel 6mm spårbredd
  • 1 st. stjärnmejsel PH2

3. Häng gärna upp din cykel på stället för att underlätta service av cykeln.

I den lilla servicestationen kan du göra följande

1. Pumpa din cykel. Pumpen passar till tre olika sorters ventiler och inkluderar även lufttrycksmätare.

2. Följande verktyg finns att tillgå för service av din cykel:

  • 1 st. Bondhus Gorilla Grip Sex kantsnyckelsats 2-8mm
  • 1 st. Skiftnyckel Bahco Ergo
  • 1 st. spårskruvmejsel 6mm spårbredd
  • 1 st. stjärnmejsel PH2