Värme och vatten

Värme och vatten

Värme

Brf Jungfrudansen 1 värms upp av fjärrvärme från energibolaget Norrenergi AB. Bolaget ägs av Solna stad och Sundbybergs stad.

Norrenergi satsar på att producera fjärrvärme genom att elda träpulver och biooljor, två miljövänliga och förnyelsebara biobränslen. Den ökade användningen av biobränsle har inneburit att utsläppen av växthuspåverkande koldioxid från fossila bränslen minskat kraftigt. Träpulver är mycket rent och innehåller inte några kemiska bindemedel. Det framställs genom att man maler briketter och pellets, tillverkade av restprodukter från träindustrin, till ett fint pulver. Ett exempel på bioolja är tallbecksolja som är en biprodukt från framställningen av pappersmassa.

Föreningen är kopplad till en central sopsug, vilket leder till minskade transport. Med hjälp av undertryck och luft transporteras soppåsarna i rören från fastigheten till terminalen flera hundra meter längre bort.

Vatten och avlopp

Vi är anslutna till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet Solna Vatten AB som äger och sköter det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet.

Solna Vatten AB är ett av Solna stad helägt aktiebolag som svarar för stadens vatten- och avloppsverksamhet. Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten. Avloppet transporteras till Lidingö där det renas av Käppalaförbundet. Solna Vatten AB äger och förvaltar ledningsnät och pumpstationer för vatten, spillvatten och dagvatten.

Var kommer vattnet ifrån?

Det kommunala dricksvattnet i Solna levereras från Görvälns vattenverk i Järfälla kommun. Råvattnet tas från Mälaren. Det är kommunalförbundet Norrvatten som driver vattenverket och levererar vattnet till Solna Vatten AB, som levererar vattnet till kranarna i din bostad.

Norrvattens dricksvatten är ett medelhårt på gränsen till mjukt vatten. Hårdheten ligger på mellan 5 och 6 tyska hårdhetsgrader,° dH. När du använder tvättmedel eller diskmedel ska du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre tvätt- och diskresultat.

Tips på hur du sparar energi

Många av dem kostar ingenting att genomföra mer än att du ändrar ditt beteende. Här kommer några enkla och snabba energispartips.

  • Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
  • Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs.
  • Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
  • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
  • Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
  • Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
  • Snålspolande duschmunstycke sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.

Vill du läsa mer gå in på energimyndigheten.se