Grillplats

Föreningen har grillplats på den gemensamma gräsmattan utanför port 9. Denna är inte bokningsbar, utan vill flera grilla samtidigt får man samsas i god grannsämja.

Grillplatsen utgör gemensamma ytor som vi alla kan disponera. Samma ordningsregler som i övriga gemensamma ytor gäller självfallet där. Lämna snyggt efter dig och tänk på att sänka ljudvolymen efter 22.00 natt mot vardag och efter 23.00 natt mot helgdag.

På din egna balkong är mindre elgrillar okej, men inget annat. Vill man grilla med kol eller gasol är det grillplatsen på den gemensamma gräsmattan som gäller. Detta ligger i linje med Brandskyddsföreningens rekommendationer.