Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Leif Tano, Ordförande

Peter Kivimäki, Kassör/ekonomiansvarig

Nichola Prom, Vice ordf./sekreterare

Anton Green, Ledamot

Lotta Lindström, Ledamot

Andreas Andersson, Ledamot

Lukasz Fryc, Suppleant

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Klicka här