Förråd och extraförråd

Förråd

Till varje lägenhet finns ett källarförråd till medlemmens förfogande.

Föreningen har till sitt förfogande även antal extra förråd som tillhandahålls för uthyrning till föreningens boende. För detta upprätthåller styrelsen en förrådskö.

Anmälan och frågor om kön skickas till styrelsen. Vid intresseanmälan, meddela namn, telefonnummer, e-post, 3-siffrigt lägenhetsnummer (tre sista siffrorna på ytterdörrens ovansida) kontakta styrelsen.

Förrådstyper

Följande 30 st. förråd finns för uthyrning:

FörrådstypAntalm2Pris per månad 2023
Störst (XXL)2 st.22,5–23,0 m21 125–1 150 kr
Större (XL)5 st.8,5–13,5 m2425–675 kr
Stort (L)8 st.3,6–5,4 m2180–270 kr
Medel (M)4 st.2,5–3,1 m2125–155 kr
Litet (S)11 st.1,8–2 m290–100 kr

Hyrespriset uppräknas med 2% årligen. Priserna är momsfria.

Hyran för dessa förråd har varit låg och har varit oförändrad under många år, men från och med 2023-02-01, höjs de med ca. 36%. Styrelsen baserar prishöjningen på sex referensföreningar som tillsammans har ett snittpris på 64,47 kr/m2. Kvadratmeterpriset höjs från 43,98 kr/m2 till 60 kr/m2.

Förrådsprinciper

 • Vem får hyra extraförråd?
  • Extraförråden uthyres enbart till föreningens medlemmar.
  • Andrahandsuthyrning av förråd eller varaktig utlåning är ej tillåten, annat än i samband med av styrelsen godkänd andrahandsuthyrning av bostadsrätten.
 • Anmälan och kösystem
  • Styrelsen upprätthåller ett kösystem för uthyrningen av förråd.
  • Medlemmar som önskar hyra förråd anmäler till styrelsen eller av styrelsen utsedd och placeras därefter i kön.
  • Datumet för när medlemmen ansökt till styrelsen utgör ködatumet. För bostadsrättsköpare som ännu inte fått tillträde utgör inflyttningsdatumet det tidigast möjliga ködatumet.
  • Då medlemskapet i bostadsrättsföreningen upphör tas lägenheten bort ur förrådskön.
 • Hyra, hyrestid och uppsägning
  • Avgiften för att hyra förråd varierar beroende på storlek, se tabell ovan.
  • Hyresavgiften uppräknas med 2% vid varje årsskifte.
  • Då medlemskapet i bostadsrättsföreningen upphör återgår förrådet till kön, det hör alltså inte till lägenheten.
  • Vid utebliven betalning för förrådshyran (senare än en vecka efter förfallodag) äger föreningen rätt att säga upp hyreskontraktet för förrådet utan uppsägningstid.
 • Övrigt
  • Förrådet får ej användas i kommersiell verksamhet.
  • Hyrestagaren ansvarar själv för att försäkra sin egendom, föreningen ansvarar ej för saker som förvaras i förrådet.
  • Hyrestagaren ansvarar för att ersätta föreningens kostnader i de fall denne orsakat skador i förrådet.
  • Vid uppsägning av förråd/avflytt ansvarar hyrestagaren för att tömma förrådet samt lämna detta i gott och städat skick, annars äger föreningen rätt att debitera hyrestagaren kostnaden för bortforsling och städning.
  • Brandfarliga varor får ej förvaras i förrådet, exempel på sådana varor är gastuber, gasol, tändvätska, acetylen, drivmedel, förtunning, koncentrerad spolarvätska och sprayburkar.
  • Styrelsen äger tillträde till förrådet för erforderliga kontroller när så är påkallat.
  • Styrelsen skall meddela hyrestagaren om sådan förestående kontroll minst 3 dagar före utsatt tid.
  • Byte av förråd mellan två medlemmar kan ske efter kontakt med styrelsen och skall noteras på detta kontrakt.