Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Kontakta styrelsen om du har frågor. Samtycke till andrahandsupplåtelser skall alltid inhämtas från föreningens styrelse.

När du har din namngivna hyresgäst klar ska du i god tid innan uthyrningsperiod startar skicka in en ansökningsblankett till styrelsen tillsammans med kopia på hyresavtalet.

Det måste alltid finnas en namngiven person för att få uthyrning godkänd. Uthyrning via Airbnb eller liknande förmedlingssidor är således förbjudet. Ett fall har prövats i hyresnämnden (inte för vår förening) där hyresnämnden inte godkänner uthyrning via Airbnb. Det finns inte stöd i Bostadsrättslagen för denna typ av uthyrning eftersom den är ”mer att likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur”.

Föreningens policy för uthyrning i andra hand

Föreningen godkänner generellt sett uthyrning i andrahand för perioder om minst tre månader och max ett år åt gången. Önskar man hyra ut längre än 1 år får man inkomma med en ny ansökan för ytterligare 1 års uthyrning, men föreningen är ytterst restriktiv med uthyrning längre än ett år. Skäl för uthyrning ska alltid anges på ansökan till styrelsen.

Otillåten uthyrning i andrahand

Uthyrning utan styrelsens tillstånd eller tillstånd från hyresnämnden kan få stora konsekvenser för bostadsrättshavaren. Det kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd.

För mer information om andrahandsuthyrning, kontakta styrelsen.

Föreningen ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp per år för en andrahandsuthyrning (i enlighet med föreningens stadgar). Mindre än 1 år delas på antal månader.

Avgiften kommer att tas ut via Nordstaden Stockholm AB i samband med utskick av den månatliga medlemsavgiften för aktuell bostadsrätt.

Blanketter som ska användas: