GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)

Bostadsrättsföreningen Jungfrudansen 1 håller medlemsbaserade register i form av medlemsförteckning, pantregister samt avtal och handlingar för boende; såsom överlåtelser, medlemskap samt lägenhetsspecifika förhållanden och är därmed personuppgiftsansvarig.

Ändamålet med registreringen av personuppgifter är att kunna genomföra aktuella uppdrag mellan boende/medlem och förening/hyresvärd. Behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningens (GDPR) regler. Utlämnande av personuppgift kan göras till personuppgiftsbiträden såsom mäklare och finansinstitut när detta är påkallat för överlåtelse och pantförskrivning samt vidare till myndigheter och revisorer samt avtalade förvaltare av föreningens uppdrag och administration.