Trivselregler och renovering

Förutom föreningens stadgar och Sveriges lagar så är det följande trivselregler som gäller för att alla skall trivas i vår fastighet. Trivselreglerna gäller för alla som bor i föreningen, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare som utför arbeten i fastigheten.

Allmän aktsamhet och säkerhet

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Kontrollera noga att alla dörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Se till att dörrar till källarlokaler, tvättstuga, grovsoprum, cykel/vagnsförråd samt övriga gemensamma utrymmen hålls stängda. Släpp inte in obehöriga i fastigheten och meddela grannar eller styrelsen om ni är bortrest under en längre tid.

Hänsyn och störningar

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn, det är också viktigt att vi visar respekt och omtanke för varandra och inte stör varandra. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i samtliga gemensamma utrymmen både inomhus och utomhus. Bostadsrättslagen ser strängt på störningar, den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan bli uppsagd från sin lägenhet.

Hänsyn gäller dygnet runt men man får inte föra oljud mellan kl. 22.00 – 07.00 söndag t o m torsdag.
Fredag och lördag gäller kl. 23.00 – 08.00.

Meddela era grannar om ni skall ha fest. Fest på gården skall avslutas senast 23.00 om inte annat överenskommit.

Särskilt störande arbeten som t ex borrning skall ske mellan 08.00 – 18.00 måndag – fredag.
Lördag gäller tiden kl. 12.00 – 16.00

Vid en renovering som pågår under flera dagar skall den anslås i porten/hissen. I meddelandet uppger ni vem ni är, under vilken tidsperiod arbetet kommer att ske samt telefonnummer om någon har frågor.

Installationer

Boende får i sin lägenhet göra förändringar som t ex lägga nya golv och tapetsera/måla så länge arbetet är fackmannamässigt utfört.

Alla fasta elektriska installationer skall utföras av behörig elektriker.

Fastigheten har självdrag, något som betyder att man bara får montera kolfilterfläktar. Om ni anlitar en byggfirma vid montering av fläkt i köket, var noga med att påpeka att det bara är kolfilterfläkt som får monteras.

Paraboler får inte monteras på vare sig fasad eller balkongräcke.

Placera blomlådor innanför balkongräcket p.g.a. fallrisk och för att räddningstjänst skall komma intill vid eventuell brand. 

Följande arbeten får inte utföras utan skriftligt tillstånd av styrelsen: förändringar i proppskåp, arbete på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem, uppsättning av föremål på fastighetens fasad, inglasning av balkonger, uppsättning av markiser och mer omfattande arbeten i lägenheten som t ex att flytta väggar.

  • Inglasning av balkong – Eventuell inglasning skall ske med styrelsens godkännande. Det företag som föreningen har avtal med är Balkongrutan. Se Rutiner kring inglasning av balkong.
  • Måla väggarna på balkongen – Färgen på balkongen ska hålla ungefär samma nyans som resterande balkonger för att inte sticka ut utseendemässigt. Styrelsen har beslutat att precisera färgvalet genom att ange att färgen får vara från vit till ljusgrå. En brytning i någon annan kulör kommer inte godkännas.
  • Djur – Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar i föreningens fastighet eller på föreningens tomt. Hundar får inte springa lösa i fastighetens gemensamma utrymmen och de måste enligt lag vara kopplade utomhus. Matning av djur är inte tillåtet på föreningens tomt på grund av risken att locka till skadedjur.
  • Ytterportarna – För att underlätta i- och urlastning har föreningen satt upp dörrhållare på ytterdörrarna på fastighetens framsida. Se dock till att dörrarna inte står öppna i onödan då det kan komma in obehöriga i fastigheten.
  • Brandskydd och säkerhet – Här hittar ni information.
  • Tänk på vad som spolas ned i toaletten – Det är dyrt att spola våra avloppsrör, så tänk på vad du spolar ner. Föreningen har vid ett flertal tillfällen varit tvungna att kalla in en spolfirma på grund av stopp i avloppet i några lägenheter.
  • Sopnedkasten – Hushållsavfallet som slängs skall vara ordentligt förslutet så att inte lukt sprids. Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande avfall skall vara inneslutet i förpackning som tål väta. Följer alla boende dessa regler så får vi en bättre boendemiljö.
  • Cigarettfimpar – Snälla ni som röker, plocka upp fimparna så de inte hamnar på marken utanför fastigheten. För våra barns säkerhet och allas trevnad är det viktigt att det inte ligger fimpar på marken.