Information om er hissmodernisering på Jungfrudansen 13 & 15

Information om er hissmodernisering på Jungfrudansen 13 & 15

Som ni säkert känner till kommer KONE att uppdatera hissarna i era byggnader.

Vi kommer att hålla er informerade om eventuella förändringar i planeringen via denna informationstavla.

Under v5 kommer det vara ett mindre stopp när elektrikerna förbereder elen. Dem kommer att avisera i entrén när arbetet utförs.

Hissen kommer att vara avstängd mellan: 5 Februari – 22 Mars

Hissdelar och sopkärl för återvinning kommer att placeras i anslutning till hissen. För att undvika skada, vänligen rör inte några av dessa föremål.

Installationen kommer att till större del att äga rum mellan 7:00 – 16:00. De installationsfaser som medför mest ljud kommer att planläggas till efter 08:00. Vi hoppas att detta projekt inte kommer att medföra allt för stora olägenheter.

Stort tack för att ni valt KONE!

KONE AB   
Namn: Mikael Svensson   
Titel: Distrikt chef FRB   
Mobil: 0771-500000   
Email: Mikael.svensson@kone.com