Uppdaterade tider för färdigställande av markarbeten för sopsugsinstallationen