Nedstängning av den gamla sopsugen

Nedstängning av den gamla sopsugen

Den gamla sopsugen är i så dåligt skick att den i ert område behöver stängas ner. Istället kommer Solna stad att ordna med tillfällig avfallsbehållare, container med inkastlucka på sidan. Containern ställs ut den första september. Se karta nedan.

Den nya sopsugen förväntas komma i gång i våren 2024. Då kommer containern att tas bort och de nya sopinkasten tas i bruk i stället.

Bakgrund

De gamla sopsugsrören har börjat rosta så mycket att de inte längre går att reparera. Det leder till driftstörningar i form av besvärliga och kostsamma sopstopp. Flera andra delar av den gamla sopsugen är redan avstängda av samma skäl.

Om den tillfälliga containern

Containern är av en modell med tak och med ett sopinkast på sidan. Observera att det inte går att slänga sopor ”över kanten” på grund av taket. I stället ska inkastluckan användas.

Vi kommer att ordna med städning kring containern för att ta hand om det som ändå kanske hamnar fel.

Placering av container för boende BRF Jungfrudansen 1

Gräsytan utanför Jungfrudansen 9

Frågor eller synpunkter

Välkommen att höra av er till oss (Solna stad) för felanmälan eller synpunkter eller dialog per telefon. Smidigast via Solna stads kontaktcenter. Uppgifter nedan.

Johan Ericson för Avfallsenheten
Tekniska förvaltningen
Solna stadshus
Kontaktcenter: 08-746 10 00
Fax: 08-83 64 63
solna.se
Stadshusgången 2, 171 86 Solna