Installation av temperaturgivare

Installation av temperaturgivare

Vi i föreningen arbetar för en hållbar utveckling och en minskad miljöpåverkan.

De boendes välbefinnande är viktigt och därför har en åtgärd valts som inte bara är bra för miljön – den ger samtidigt ett jämnare inomhusklimat.

För att säkerställa att ni som boende har ett jämnt inomhusklimat mäts detta kontinuerligt. Mätningen sker med hjälp av en sensor från företaget Kiona som monteras i din lägenhet. Sensorn mäter temperatur och relativ fuktighet var femtonde minut. Samtliga lägenheter i föreningen kommer bli försedda med denna sensor under våren. Sensorn som monteras är liten, ljudlös, trådlös och den monteras i de allra flesta fall på väggen i hallen i din lägenhet.

När sätter vi upp sensorn i din lägenhet?

För att sätta upp sensorn i din lägenhet behöver vi komma in till dig och montera sensorn på väggen i din hall.

OBS! Om ni ej är hemma den dagen ni aviseras för, måste nycklar lämnas i ett kuvert i brevinkastet till föreningslokalen/styrelserummet i port 3, UK. Kuvertet ska vara tydligt märkt med namn, adress, lägenhetsnummer (tre sista sifforna på ytterdörrens överkant) samt telefonnummer.

Vår fastighetsskötare Håkan Åström kommer att ombesörja uppsättningen. Denna tar cirka 5-10 minuter. Ni kommer få en lapp med dag och tid då han kommer kunna sätta upp temperaturgivaren.

Har du frågor angående monteringen var vänlig kontakta Håkan Åström på 073-658 76 72 alternativt. norrsidans_allsrev@hotmail.com

Mer information om Kiona finner du på www.kiona.com
Telefonnummer till Kionas support: 0300-742 03

Manualer

För manual på svenska.

För manual på engelska.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Jungfrudansen 1