Information om er hissmodernisering på Jungfrudansen 5 & 11

Information om er hissmodernisering på Jungfrudansen 5 & 11

Vi kommer att hålla er informerade om eventuella förändringar i planeringen via denna informationstavla.

Som ni säkert känner till kommer KONE att uppdatera hissarna i era byggnader.

Under vecka 16 kommer det vara ett mindre stopp när elektrikerna förbereder elen. Dom kommer att avisera i entrén när arbetet utförs.

Hissen kommer att vara avstängd mellan: 24 April – 9 Jun

Hissdelar och sopkärl för återvinning kommer att placeras i anslutning till hissen.

För att undvika skada, vänligen rör inte några av dessa föremål.

Installationen kommer att till större del att äga rum mellan 7:00 – 16:00.

De installationsfaser som medför mest ljud kommer att planläggas till efter 08:00.

Vi hoppas att detta projekt inte kommer att medföra allt för stora olägenheter.

  • Demontering av gammal hiss
  • Installation av hisskorg
  • Installation av schaktutrustning
  • Dörrinstallation
  • Elektrifiering
  • Testning
  • Kompletteringar av dörrpartier
  • Inspektion
  • Slutförande
  • Överlämning

Stort tack för att ni valt KONE!

KONE AB
Namn: Mikael Svensson
Titel: Distrikchef FRB
Mobil: 0771-50 00 00
E-mail: Mikael.svensson@kone.se