Imma eller kondens på fönster

Imma eller kondens på fönster

Flera boende har rapporterat om immiga fönster efter genomfört fönsterbyte. Så länge imman är på det yttersta glaset (fönstrets utsida) är det inget fel på fönstret utan ett bevis på att det isolerar väl.

Kondens kan bero på flera faktorer

 • Fönstrets u-värde. Det nya fönstret har låga u-värden och släpper inte ut värmen från rummet ut genom fönstret. På de gamla fönstren uppstår ingen imman, men det berodde på att värmen gick ut genom fönstret. Utvändig kondensbildning är alltså ett tecken på mycket litet värmeläckage genom fönstret. Detta är den faktor som inverkar mest på utvändig kondens.
 • Väderleken ute såsom temperatur, fukt och vindförhållanden. Du får sällan utvändig kondens på sommaren och knappt på vintern heller. Oftast uppstår kondens på vår och höst när fukten är i marken. Fönster med låga u-värden kan jämföras med bilarnas fönster. Är det kondens på bilarnas rutor är det också det på fönster med låga u-värden.

 • Skydd mot natthimlen. Har du en bil på gatan kontra en bil som står under en carport eller bara under ett träd, klarar den sig från utvändig kondens. Men inte bilen som står på gatan. Har man skydd mot himlen t.ex. ett träd eller ett takutsprång, markiser osv. kan det minimera risken för utvändig kondens.

 • Fönstrets placering i vägg. Om fönstret placeras långt ut i fasaden där väggen är lite kallare blir det mer mottagligt för utvändig kondens. Stramar man in det, närmare rumssidan, kommer man åt inneklimatet bättre och skyddar det lite grann.

 • Temperatur och ventilation inne i huset. Denna faktor har en liten betydelse för utvändig kondens, men den kan påverka något.

Få bort imma på utsidan av fönster

Även om utvändig kondens och imma är ofarligt för dina fönster kan det vara skönt att slippa. Vad kan du då göra för att minska imman?

 • Tvätta fönstren. Ett smutsigt glas gör det lättare för kondensen att få fäste.

Du som bor i föreningen och har våra nya fönster från Maximalfönster i Åshammar AB kan ladda hem en PDF från tillverkaren innehållande justeringsanvisningar, skötsel & underhåll Kipp-Dreh samt öppning av ytterbåge i länkarna nedan.

Med vänliga hälsningar!
Styrelsen

Imma eller kondens på fönster

Flera boende har rapporterat om immiga fönster efter genomfört fönsterbyte. Så länge imman är på det yttersta glaset (fönstrets utsida) är det inget fel på fönstret utan ett bevis på att det isolerar väl.

Kondens kan bero på flera faktorer

 • Fönstrets u-värde. Det nya fönstret har låga u-värden och släpper inte ut värmen från rummet ut genom fönstret. På de gamla fönstren uppstår ingen imman, men det berodde på att värmen gick ut genom fönstret. Utvändig kondensbildning är alltså ett tecken på mycket litet värmeläckage genom fönstret. Detta är den faktor som inverkar mest på utvändig kondens.
 • Väderleken ute såsom temperatur, fukt och vindförhållanden. Du får sällan utvändig kondens på sommaren och knappt på vintern heller. Oftast uppstår kondens på vår och höst när fukten är i marken. Fönster med låga u-värden kan jämföras med bilarnas fönster. Är det kondens på bilarnas rutor är det också det på fönster med låga u-värden.

 • Skydd mot natthimlen. Har du en bil på gatan kontra en bil som står under en carport eller bara under ett träd, klarar den sig från utvändig kondens. Men inte bilen som står på gatan. Har man skydd mot himlen t.ex. ett träd eller ett takutsprång, markiser osv. kan det minimera risken för utvändig kondens.

 • Fönstrets placering i vägg. Om fönstret placeras långt ut i fasaden där väggen är lite kallare blir det mer mottagligt för utvändig kondens. Stramar man in det, närmare rumssidan, kommer man åt inneklimatet bättre och skyddar det lite grann.

 • Temperatur och ventilation inne i huset. Denna faktor har en liten betydelse för utvändig kondens, men den kan påverka något.

Få bort imma på utsidan av fönster

Även om utvändig kondens och imma är ofarligt för dina fönster kan det vara skönt att slippa. Vad kan du då göra för att minska imman?

 • Tvätta fönstren. Ett smutsigt glas gör det lättare för kondensen att få fäste.

Du som bor i föreningen och har våra nya fönster från Maximalfönster i Åshammar AB kan ladda hem en PDF från tillverkaren innehållande justeringsanvisningar, skötsel & underhåll Kipp-Dreh samt öppning av ytterbåge i länkarna nedan.

https://brfjungfrudansen1.se/wp-content/uploads/2022/09/Kipp-Dreh-fönster-1.pdf

https://brfjungfrudansen1.se/wp-content/uploads/2022/09/Öppning-av-ytterbåge-fönster-2.pdf

https://brfjungfrudansen1.se/wp-content/uploads/2022/09/Skötsel-underhåll-fönster-3.pdf

https://brfjungfrudansen1.se/wp-content/uploads/2022/09/Justeringsanvisning-fönster-4.pdf

Med vänliga hälsningar!
Styrelsen