Erhållande av finansieringsstöd

Erhållande av finansieringsstöd

Brf Jungfrudansen 1 strävar efter att bli så energieffektiv förening som möjligt och ett av flera projekt har varit att byta ut föreningens samtliga fönster mot mer energieffektiva alternativ. Detta i syfte att minska utsläppet av värme och därmed också minska behovet av uppvärmning.

Genom förordning (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus uppkom möjligheten för föreningen att ansöka om stöd för den investering fönsterbytet innebar. En ansökan skickades den 20 november 2021 och per den 16 juni 2022 beviljades föreningen ett stöd om 6 511 625 kronor. Detta motsvarade 50 procent av det stödberättigande underlaget om 13 023 250 kronor. Erhållet stöd finansieras av Europeiska unionen NextGenerationEU.

Europeiska unionen har många finansieringsprogram för att stödja projekt och initiativ på olika områden, både inom och utanför EU. Föreninng är tacksamma för att ha fått en hjälpande hand till att fortsätta arbetet med att bli en så energieffektiv förening som möjligt.

Med vänliga hälsningar!
Styrelsen