Pågående hissarbete i port 5 & 11

Pågående hissarbete i port 5 & 11

Arbetet med att byta hissar i port 5 och 11 går enligt plan. Trots utmaningar i port 5 med vattenläcka i hisschaktet räknar styrelsen med att allt är klart den 9 juni. Det är ännu inte beslutat vilka hissar som sedan står på tur, och när det ska ske.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen