Cykelrensning våren 2023

Cykelrensning våren 2023

En cykelrensning kommer att äga rum i föreningen i samband med vårens intåg där vi tar bort övergivna och icke användna cyklar placerade i cykelrum eller ute på gården. Detta för att skapa en bättre trivsel och ordning i fastigheten, samt skapa plats för de cyklar som används.

Vad krävs av dig som boende?

Samtliga cyklar i cykelrum och på gården har markerats med plastband. Om du är ägare till en cykel behöver du ta bort plastbandet senast 5 maj för att markera att cykeln används.

Vad som händer med cyklar som inte markeras i tid?

Cyklar med plastband kommer den 6-7 maj att samlas ihop och flyttas från cykelrum/gården. Vi tar även bort fastlåsta cyklar och man har tyvärr ingen rätt att få ersättning för uppklippta lås. Cyklarna dokumenteras, polisanmäls samt läggs i förvar inom föreningen.

Inom sex månader har ägaren till en bortflyttad cykel möjlighet att få tillbaka sin cykel, vilket kommer kräva identifiering av cykeln. Efter sex månader från rensningsdatumet kommer cyklarna att skänkas bort.

Tack för att du underlättar cykelrensningen och bidrar till en ökad trivsel för fastighetens aktiva cyklister!

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen