Blåljuskod för räddningstjänst

Blåljuskod för räddningstjänst

För att underlätta tillträdet till våra fastigheter för polis, ambulans och räddningstjänst har en så kallad blåljuskod införts.

Det är en kod som polisens regionledningscentral har tillgång till. När blåljuspersonal behöver komma in i våra fastigheter kontaktar de regionledningscentralen och då erhåller de koden. Vi i föreningen som ringer polis, ambulans eller räddningstjänst meddelar att en blåljuskod finns. Det betyder att vi inte behöver bry oss om att passa telefonen för att underlätta tillträde till porten. 

Det betyder också att blåljuspersonal på ett enkelt sätt har tillträde till fastigheten vid akuta ärenden. Koden ändras inte, gäller dygnet runt och är hemlig. Det är enbart polis, räddningstjänst och ambulanspersonal som har tillgång till koden.

För att ytterligare underlätta för oss i föreningen och blåljuspersonal finns det numera en dekal i varje port som informerar om att en blåljuskod finns, se dekalen nedan.

Om dekalen inte finns i porten, vänligen informera styrelsen eller föreningens fastighetsskötare. Den ger viktig information till blåljuspersonal vid en akut utryckning.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Jungfrudansen 1