Automatiska dörröppnare

Automatiska dörröppnare

För samtliga entréportar på framsidan och baksidan av fastigheterna har det installerats automatiska dörröppnare.

De automatiska dörröppnarna fungerar enligt följande:

  • För att komma in använder din aptusbricka i passersystemet så öppnas dörren automatiskt.
  • För att komma ut kan du trycka på armbågskontakten på väggen så öppnas dörren automatiskt.
  • Entréporten kan även öppnas manuellt från insidan med låsvredet. 

Ni som har fått en fjärrkontroll via Bostadsanpassningen kommer därför inte längre att varken kunna eller behöva använda den för att öppna porten.

Dörren står öppen så länge du befinner dig i dörröppningens område, det finns en sensor som känner av om det är något hinder i vägen. Detta för att undvika klämolyckor. De automatiska dörröppnarna är tänkt att underlätta när man kommer med barnvagn, rollator, matkassar etc.

I samtliga fall när du valt att låta dörren öppnas automatiskt ska du inte hjälpa till för då kan automatiken skadas.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Jungfrudansen 1