Vill du engagera dig i vår bostadsförening?

Vill du engagera dig i vår bostadsförening?

Nu söker valberedningen ledamöter till styrelsen.

Vad gör en styrelse? Styrelsen fattar beslut som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen och har en helt avgörande funktion i föreningen.  

Styrelsens uppdrag är att företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa.  Det innebär dels ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner, dels ansvar för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen följer lagen. De senaste åren har styrelsen genomfört flera större utvecklingsprojekt som byte av fönster och installation av solceller.

Att ingå i styrelsen är ett intressant och givande uppdrag som kan ge dig nya erfarenheter och kontakter. Dessutom får du bidra med din kunskap och kompetens.  

Det finns fler sätt att engagera dig. Valberedningen som är föreningens rekryteringsfunktion behöver också bemannas.

Styrelse och valberedning väljs vid föreningens årsmöte den 25 aprilFörslag till styrelse och valberedning delas ut med handlingarna inför årsmötet.

Varmt välkommen att kontakta oss i valberedningen senast den 5 mars. Vi ser fram emot att få prata med dig!  

Anders Karlsson                 Britta Zaar Nyman
Jungfrudansen 1                Jungfrudansen 7                 
076-027 20 58                    073-844 51 10