Viktig Information – Avgiftshöjning från 1 januari 2024

Viktig Information – Avgiftshöjning från 1 januari 2024

Vi hoppas att detta meddelande når er väl.

Styrelsen har beslutat att höja föreningens årsavgift med 2,5 procent från och med den 1 januari 2024. Denna åtgärd är nödvändig för att möta ökade kostnader för värme, el, underhåll och andra väsentliga utgifter.

Denna justering är en del av vårt engagemang för att säkerställa föreningens ekonomiska hälsa och bibehålla vår gemensamma standard. Den ger oss också möjligheten att fortsätta investera i underhåll och förbättringar för att göra vårt bostadsområde ännu mer attraktivt.

Vi förstår att detta kan innebära en anpassning för er ekonomi, och vi uppskattar ert tålamod och samarbete.

Var vänlig kontakta oss om ni har specifika frågor eller funderingar angående avgiftshöjningen.

Tack för ert stöd och förståelse.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen