Utökning av föreningens solcellsanläggning

Utökning av föreningens solcellsanläggning

Föreningen har sedan tidigare investerat i en solcellsanläggning om 198 000 kWh. Det finns särskilda skatterättsliga regler för föreningar som producerar förnyelsebar el att beakta. När föreningen påbörjade projektet med att installera solcellsanläggningen på taket fanns en effektgräns om 255 000 kWh. Överstegs denna blev föreningen tvungen att momsregistrera sig.

Efter den 1 juli 2021 ändrades reglerna och effektgränsen höjdes till 500 000 kWh. I och med detta kommer föreningens solcellsanläggning att utökas med ytterligare 60 000 kWh, från 198 000 kWh till 258 000 kWh till en kostnad om 1,1 Mkr inklusive moms. Detta kommer att finansieras från föreningens egen kassa.

Installation kommer likt tidigare att tillhandahållas av Idola solkraft AB, underleverantör till Harju Elekter AB. Solcellspanelerna har levererats per den 20 december 2022 och kommer att monteras upp på taket i slutet av kvartal 1 2023 efter att fästanordningarna kommit.

Under 2022 har en femtedel (20%) av den el föreningen använt, genererats av befintlig solcellsanläggning.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Jungfrudansen 1