Prisjustering av extraförråd

Prisjustering av extraförråd

Förutom de källarförråd som hör till respektive lägenhet har föreningen 30 extraförråd som hyrs ut till de boende. Kvaliteten är skiftande och storleken är mellan 1,8 och 23 m2 med flertalet omkring 2–4 m2. Omsättningen av förråden är låg då möjligheten till extraförvaring är eftertraktat.

Hyran för dessa förråd är förhållandevis låg och har varit oförändrad under många år, men från och med 2023-02-01 höjs de med ca. 36%. Styrelsen baserar prishöjningen på sex referensföreningar som tillsammans har ett snittpris på 64,47 kr/m2

De nya priserna blir

  • Tidigare snittpris per m2: 43,98 kr/m2
  • Nytt snittpris per m2: 60 kr/m2 

Exempel (kostnad efter prisjustering):

  • Förråd på 2 m2: 120 kr per månad
  • Förråd på 4 m2: 240 kr per månad
  • Förråd på 10 m2: 600 kr per månad
  • Förråd på 23 m2: 1 380 kr per månad

Hyrespriset kommer att uppräknas med 2% årligen (priserna är momsfria).

Med vänlig hälsning,
Styrelsen