Vi kommer tillbaka! 

Vi kommer tillbaka! 

Fredag den 26 augusti har vi planerat in en återbesöksdag för att åtgärda  eventuella problem som upptäckts efter monteringen av era nya fönster.  Anmäl ditt ärende till oss senast fredag den 19 augusti så att vi kan  planera de åtgärder som eventuellt ska göras. 

Anmälan via e-post reklamation@dalalaget.se eller reklamationsformuläret  på vår hemsida www.dalalaget.se (längst ned på sidan). 

OBS! Om ni ej är hemma denna dag kommer måste nycklar lämnas i  brevinkastet till föreningslokalen/styrelserummet i port 3, vån UK. Använd den nyckelbricka med kod som ni fått tidigare. Om ni inte har  den kvar – lägg nycklarna i ett kuvert tydligt märkt med namn, adress,  lägenhetsnummer samt telefonnummer. 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0243-21 10 01 eller via mail info@dalalaget.se. 

Vi kommer denna dag endast att besöka de  lägenheter som har anmält ett ärende.