På uppdrag av föreningen kommer Södra Ventilations Gruppen (SVG) utföra en Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK)

På uppdrag av föreningen kommer Södra Ventilations Gruppen (SVG) utföra en Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK)

Till samtliga boende i Brf Jungfrudansen 1


OVK kommer att pågå fr.o.m. måndag den 12 september 2022 t.o.m. fredag den 23 september 2022. Ventilationskontrollen är ett myndighetskrav och behöver utföras av föreningen enligt lag och samtliga boende är skyldiga att lämna tillträde för detta.

Ytterligare en avisering om vilken dag och tid SVG vill komma in i din lägenhet kommer att ske en vecka innan tillfället. Arbetet som ska utföras vecka 37 aviseras på tisdagen vecka 36 och arbetet som ska utföras vecka 38 aviseras på tisdag vecka 37. (Obs! det går tyvärr inte att boka in tid eller dag efter önskemål)

Ni som inte kan vara hemma ska lägga en extranyckel i erhållet kuvert där ni ska skriva namn och lägenhetsnummer (de tre sista siffrorna som står på ytterdörren). Kuvertet ska sedan läggas i brevinkastet till styrelseexpeditionen som återfinns på, Jungfrudansen 3 UK senast lördag den 10 september.

SVG samarbetar med Ventilationssanering AB (VENTSAB) som alltid bär ID06 för att legitimera sig och kommer bära kläder med företagslogo.

Boende som ej lämnar tillträde vid aviseringstillfället kommer att debiteras för återbesökskostnaden.

Kommer vi inte in på aviserad dag finns det också risk för att det kommer in smuts i Er lägenhet vid rensningen av övriga lägenheter.

Vänligen se till att donen/ventilerna är åtkomliga i kök och badrum. Du behöver plocka undan föremål som kan stå i vägen. Du behöver även plocka undan ömtåliga tillhörigheter då det kan bli smutsigt runt arbetsområdet.

Eventuella frågor besvaras av Roger Nyberg på telefonnummer 070-734 87 89 eller via mail roger.nyberg@svgab.se

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Jungfrudansen 1