Matavfallskärlen utanför Jungfrudansen 7 behöver tas bort

Matavfallskärlen utanför Jungfrudansen 7 behöver tas bort

Efter övervägande har Solna stad beslutat att ta bort de bruna avfallskärlen för matavfall.

Bakgrund
Det blir mycket felsorterat avfall i kärlen när de står på den här platsen. Restavfall som ska slängas i containern hamnar i matavfallskärlen istället.

Vad händer nu
Kvar blir avfallscontainern för restavfall (det som är kvar i den vanliga soppåsen). Solna stad bedömer att den nya sopsugen är igång första kvartalet nästa år, 2024. Då kommer det att gå att sortera matavfall i
de särskilda inkasten för det.

Frågor eller synpunkter
Välkommen att höra av er till Solna stad för felanmälan eller synpunkter eller dialog per telefon. Smidigast via Solna stads kontaktcenter. Uppgifter
nedan.

Vänligen Johan Ericson för Avfallsenheten,
Solna stad

Telefon: 08-746 10 00
Kontakt: solna.se/kontaktcenter