Anton Green

Container för grovsopor

Det kommer att finnas en container på föreningens tomt. Containern är till för alla boende att slänga grovsopor i. Det som är tillåtet att slänga …

Läs mer

Stängda sopnedkast

Vi har upptäckt att sopnedkasten är stängda och vi har inte blivit meddelade i förväg om detta.  Vi har även noterat att informationslappar har satts …

Läs mer

Extrastämma 15:e augusti

Tisdagen den 15:e augusti klockan 18:30 är det dags för extra föreningsstämma på grund av förändrade stadgar och inval av nya styrelseledamöter (på grund av …

Läs mer

Cykelrensning våren 2023

En cykelrensning kommer att äga rum i föreningen i samband med vårens intåg där vi tar bort övergivna och icke användna cyklar placerade i cykelrum …

Läs mer

Regler för cykelrum

Totalt finns fyra cykelrum och dessa finns i port 3, mellan port 9 och 11, mellan port 11 och 13 samt i port 15. Följande …

Läs mer

Prisjustering av extraförråd

Förutom de källarförråd som hör till respektive lägenhet har föreningen 30 extraförråd som hyrs ut till de boende. Kvaliteten är skiftande och storleken är mellan …

Läs mer

Första advent – Tändning av julgran!

På söndag 3e december är det första advent då vi traditionsenligt tänder vår julgran. Det kommer att bjudas på glögg (även alkoholfri) och lite julgodis. …

Läs mer